Theo báo cáo của Sở Du lịch, hiện nay có 7 bãi tắm được đang được phép hoạt động; 3 bãi tắm hết hạn quyết định công nhận và 2 bãi tắm tạm dừng để nâng cấp. 

I. Danh sách các bãi tắm đang hoạt động bình thường:  7 bãi tắm

1. Bãi tắm Soi Sim – Địa chỉ: Đảo Soi Sim, Vịnh Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

2. Bãi tắm Tuần Châu – Địa chỉ: Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

3. Bãi tắm Ti Tốp – Địa chỉ: Đảo Ti Tốp, Vịnh Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

4. Bãi tắm Lương Ngọc – Địa chỉ: Cụm cảng km6, Phường Quang Hanh, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

5. Bãi tắm Quảng Hồng – Địa chỉ: Khu Nam Sơn 2, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả

6. Bãi tắm Đầu Rồng – Địa chỉ: Xã Cái Chiên, Phường Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

7. Bãi tắm Vàn Chảy – Địa chỉ: Xã Đông Tiến, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh


II. Danh sách các bãi tắm hết hạn quyết định công nhận: 3 bãi tắm

1. Bãi tắm Trà Cổ - Địa chỉ: Phường Trà Cổ, Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

2. Bãi tắm Sơn Hào – Địa chỉ: Thôn Sơn Hào, Xã Quan Lạn, Huyện Vân Đồng, tỉnh Quảng Ninh

3. Bãi tắm Mai Quyền ( Bãi  Dài) – Địa chỉ: Thôn 1, Xã Hạ Long, Huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh


III. Danh sách các bãi tắm dừng hoạt động để nâng cấp:

1. Bãi tắm Marina – Địa chỉ: Phường Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh – Tạm dừng hoạt động từ ngày 30/7/2016

2. Bãi tắm Công viên đại dương Hạ Long – Địa chỉ: Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh – Tạm dừng hoạt động từ ngày 1/10/2019